ਫੈਕਟਰੀ ਟੂਰ

ਉਤਪਾਦਨ

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

ਉਪਕਰਣ

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

ਮਾਲ

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)